ACP® Tendo


Nowa generacja w leczeniu tendinopatii

ACP® Tendo to nowatorska, przyjazna dla pacjenta i łatwa w zastosowaniu metoda leczenia tendinopatii. Łączy ona w sobie zalety autologicznego koncentratu osocza (ACP) z korzyściami wynikającymi ze stosowania innowacyj- nego materiału do budowy rusztowania, Vergenix STR, bazującego na rekombinowanym kolagenie ludzkim (rhColla- gen). Wskutek interakcji ACP i matrycy kolagenowej z rekombinowanego kolagenu ludzkiego powstaje baza czynników wzrostu pozwalająca na ich przedłużone uwalnianie w miejscu urazu w okresie do czterech tygodni, jednocześnie wspomagając hemostazę oraz odbudowę i regenerację tkanek.

Wskazania do stosowania:

 • System ACP Tendo przeznaczony jest do leczenia różnych postaci tendinopatii, takich jak zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, tendinopatii więzadła rzepki, zapalenia powięzi podeszwy stopy.

Właściwości i korzyści z zastosowania:

 • Innowacyjna technologia – rekombinowany kolagen ludzki Vergenix STR wykazuje przewagę nad kolagenem tkankowym
 • Baza magazynowa czynników wzrostu – zwiększona ilość czynników wzrostu uwalnianych przez dłuższy czas
 • Pojedyncza iniekcja – mniej bólu dla pacjenta

Podanie ACP Tendo w miejscu urazu może przyspieszyć przebieg regeneracji tkanek, który cechują następujące procesy:

Wzajemne oddziaływanie ACP i Vergenix STR:

 • Adhezja płytek krwi do Vergenix STR
 • Aktywacja płytek krwi przez Vergenix STR  prowadząca do powstania skrzepu

Uwalnianie czynników wzrostu w miejscu urazu:

 • Zwiększona ilość czynników wzrostu przez dłuższy okres czasu
 • Zmniejszenie / objawów zapalnych
 • Mobilizacja komórek niezbędnych w procesie gojenia i neowaskularyzacji

Rusztowanie dla procesu gojenia ścięgna

 • Adhezja i wzrost komórek niezbędnych w procesie gojenia ścięgna
 • Wytworzenie naturalnej macierzy zewnątrzkomórkowej
 • Wzrost i wyrównanie broblastów skutkujące szybszym dojrzewaniem i mniejszą ilością tkanki bliznowatej

Biodegradacja i wymiana Vergenix STR

 • Pełna dojrzałość tkanki włóknistej
 • Zahamowanie procesu zapalnego

Przygotowanie i podanie

Koncentrat ACP otrzymywany jest z krwi własnej pacjenta przy użyciu systemu podwójnej strzykawki Arthrex ACP. Można go następnie łatwo połączyć z kolagenem liolizowanym za pomocą adaptera strzykawkowego. Po homogeni- zacji, koncentrat ACP Tendo (w ilości około 3ml) zostaje podany przy użyciu igły 19G w pobliże miejsca uszkodzonego ścięgna, inicjując powstanie skrzepu. Przed podaniem ACP Tendo, miejsce iniekcji można znieczulić za pomocą 1ml lidokainy lub markainy.

 

Vergenix STR

Vergenix STR, wytwarzany w ramach opatentowanego procesu produkcyjnego, to rekombinowany kolagen ludzki pozyskiwany z rośliny tytoniu. Jest on identyczny jak kolagen typu I wytwarzany przez ludzki organizm. Kolagen odgrywa kluczową rolę w procesach regeneracji tkanek, dlatego też idealnie sprawdza się jako materiał na rusztowanie. Jednakże, w zależności od źródła pochodzenia kolagenu, istnieją różnice strukturalne mające bezpośredni wpływ na ogólną skuteczność rusztowania kolagenu w procesie naprawy i gojenia tkanek. Na przykład, wyłącznie kolagen tworzący idealną potrójną helisę może zapewnić optymalną ilość kolonii wiążących komórki. Macierz 3D i grubość włókien kolagenowych również wpływają na Tkanki ekstrahowane (-bydlęce/wieprzowe) zdolność wiązania komórek, a tym samym ich wzrost. Rusztowania kolagenowe na bazie rekombinowanego kolagenu ludzkiego Vergenix STR pod wieloma względami przewyższają dostępne na rynku rusztowania na bazie kolagenu bydlęcego.