Vivostat PRF


Klej tkankowy z czynnikami wzrostu – PRF (spolimeryzowana fibryna bogatopłytkowa)

Osocze bogatopłytkowe krwi stymuluje procesy regeneracji i gojenia, a włókna fibrynowe odpowiadają za tworzenie skrzepu. Autologiczna fibryna Vivostat jest nie tylko źródłem koncentratu płytkowego o przedłużonym uwalnianiu czynników wzrostu, ale stanowi scaffold, tj. rusztowanie uzupełniające ubytki tkanek i ułatwiające mechanizmy biologicznej reakcji w ramach struktury matrycy fibrynowej. Obecność wysokostężonych płytek z czynnikami wzrostu służy regeneracji, gojeniu, a postać materiału – homeostazie, klejeniu.

the-vivostat-system-1

Technologia Vivostat umożliwia w pełni zautomatyzowany i szybki proces przygotowania spolimeryzowanej fibryny bogatopłytkowej oraz wygodną aplikację w ramach jednostki separującej i aplikującej. W ciągu 26 minut ze 120 ml krwi obwodowej pacjenta otrzymujemy 6 ml preparatu, który wystarcza na pokrycie do 80 cm² powierzchni. W odróżnieniu od innych klejów fibrynowych, które polimeryzują natychmiast, technologia Vivostat może być używana nawet 8 godzin po przygotowaniu, ponieważ inicjacja polimeryzacji następuje dopiero podczas aplikacji. Dzięki specjalistycznym jednostkom aplikującym matryca fibrynowa w trakcie aplikacji może być łączona z innymi substancjami pomocniczymi, np. antybiotykami lub koncentratami regeneracyjnymi, takimi jak komórki macierzyste.
W porównaniu do konwencjonalnych produktów uszczelniających Vivostat oferuje wiele korzyści zarówno dla pacjenta jak i lekarza, takich jak:

  • doskonały profil bezpieczeństwa i wysoka kompatybilność – uszczelniacz jest uzyskiwany z własnej krwi pacjenta.
  • wyjątkowe i wszechstronne urządzenie do aplikacji – zapewniają one chirurgom doskonałą swobodę w wykorzystaniu kleju fibrynowego podczas całej operacji. Urządzenia aplikacyjne mogą być używane w sposób przerywany podczas całego zabiegu chirurgicznego bez doświadczania zatorów, które są powszechne w konwencjonalnych układach. Ponadto Vivostat może być stosowany w bardzo bliskiej odległości, co pozwala na bardzo dokładną aplikację, a szybka polimeryzacja zapewnia powstanie fibryny w miejscu, w którym jest stosowana,
  • lepsze właściwości fizyczne – badania kliniczne i porównawcze wykazały, że Vivostat jest lepszy od tradycyjnych uszczelniaczy na podstawie takich parametrów jak: czas homeostazy, elastyczność, adhezja do tkanki i wpływ na tkankę

System Vivostat posiada zastosowanie w:

  • chirurgii miękkiej
  • kardiochirurgii
  • neurochirurgii
  • torakochirurgii
  • ortopedii
  • chirurgii twarzowo – szczękowej
  • urologii

Umów się z przedstawicielem  Znajdź ośrodek referencyjny