Medycyna sportowa


Płytki krwi są naturalnie występującym składnikiem krwi i wraz z uwalnianymi komórkowymi czynnikami wzrostu odgrywają ważną rolę w procesie gojenia i regeneracji – stymulują migrację komórek do miejsca uszkodzenia ich namnażanie i różnicowanie, a także proliferację naczyń krwionośnych.

Osocze bogatopłytkowe-PRP (Platelet Rich Plasma) jest koncentratem o małej objętości, zawierającym kilkukrotnie większą ilość płytek krwi niż bazowa pacjenta. Właściwości PRP są zatem wykorzystywane w leczeniu urazów ortopedycznych jako biologiczna, skuteczna i bezpieczna terapia małoinwazyjna. Podczas terapii wykorzystujemy autologiczny materiał pacjenta, dzięki czemu unikamy ryzyka transmisji chorób wirusowych, czy reakcji alergicznych.

Wysoko stężony Koncentrat Bogatopłytkowy – HD PRP otrzymuje się z krwi pobranej od pacjenta i przetworzonej za pomocą specjalistycznej aparatury, a następnie pod kontrolą USG podaje się w formie iniekcji w uszkodzony fragment tkanki miękkiej. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Zastosowana procedura medyczna zapewnia bardzo wysoką skuteczność. Proces gojenia następuje szybciej, ze wzmożoną siłą, a powstająca tkanka jest wcześniej dojrzała, co pozwala na szybszy powrót do zdrowia i aktywności.