Ortopedia


Komórki macierzyste w ortopedii

Komórki macierzyste są najbardziej pierwotnymi komórkami, tworzącymi struktury żywego organizmu, posiadającymi ogromny potencjał do namnażania się oraz wyjątkowe zdolności przekształcania się w wyspecjalizowane komórki tworzące tkanki. Wyróżnia je zdolność do samoodnawiania swojej puli „proliferacji” dzięki nieograniczonej liczbie podziałów oraz różnicowania się w różne typy komórek potomnych. Te unikatowe cechy pozwalają na wykorzystanie komórek macierzystych we współczesnej medycynie.

Spośród wyodrębnionych typów rodzajów komórek macierzystych, na uwagę zasługują mezenchymalne komórki macierzyste (MSC), które najczęściej używane są w medycynie regeneracyjnej i terapiach komórkowych. Komórki te ulegają typowemu różnicowaniu w komórki pochodzenia mezodermalnego: osteocyty, chondrocyty, miocyty i adipocyty. Możemy wyizolować je między innymi ze szpiku kostnego i tkanki tłuszczowej.

Mezynchemalne komórki macierzyste stosowane w ortopedii i medycynie sportowej zmniejszają ból oraz wspomagają regenerację stawów, mięśni, ścięgien i więzadeł.

Zabieg składa się z trzech zasadniczych etapów:

  • Najpierw pobierany jest aspirat (wybraną metodą): nakłucie kaniulą w przypadku pobierania szpiku kostnego lub zabieg liposukcji przy pobieraniu aspiratu tkanki tłuszczowej.
  • Następnie aspirat jest umieszczany w specjalistycznej maszynie i w niej przetwarzany. Zachodzą procesy oczyszczania i koncentracji komórek
  • Po przetworzeniu, materiał jest wstrzykiwany w kontuzjowane, uszkodzone lub bolesne miejsce.

Komórki mnożą się i przejmują funkcje chorych tkanek.

Osocze bogatopłytkowe w ortopedii

Płytki krwi są naturalnie występującym składnikiem krwi i wraz z uwalnianymi komórkowymi czynnikami wzrostu odgrywają ważną rolę w procesie gojenia i regeneracji – stymulują migrację komórek do miejsca uszkodzenia ich namnażanie i różnicowanie, a także proliferację naczyń krwionośnych.

Osocze bogatopłytkowe- PRP (Platelet Rich Plasma) jest koncentratem o małej objętości, zawierającym kilkukrotnie większą ilość płytek krwi niż bazowa pacjenta. Właściwości PRP są zatem wykorzystywane w leczeniu urazów ortopedycznych jako biologiczna, skuteczna i bezpieczna terapia małoinwazyjna. Podczas terapii wykorzystujemy autologiczny materiał pacjenta, dzięki czemu unikamy ryzyka transmisji chorób wirusowych, czy reakcji alergicznych.

Wysoko stężony Koncentrat Bogatopłytkowy – HD PRP otrzymuje się z krwi pobranej od pacjenta i przetworzonej za pomocą specjalistycznej aparatury, a następnie pod kontrolą USG podaje się w formie iniekcji w uszkodzony fragment tkanki miękkiej. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Zastosowana procedura medyczna zapewnia bardzo wysoką skuteczność. Proces gojenia następuje szybciej, ze wzmożoną siłą, a powstająca tkanka jest wcześniej dojrzała, co pozwala na szybszy powrót do zdrowia i aktywności.