ACP SVF


Biologiczne terapie, dzięki badaniom prowadzonym od kilku dekad, cieszą się coraz większym zainteresowaniem i znajdują zastosowanie w różnych gałęziach medycyny jak ortopedia, chirurgia, medycyna estetyczna, stomatologia.

ko-mac.pl

Produkty krwi, takie jak autologiczne osocze bogatopłytkowe PRP oraz zawarte w nim czynniki wzrostu, inicjują szereg procesów komórkowych: stymulują wzrost, proliferację, różnicowanie komórek odpowiedzialnych za gojenie i naprawę tkanek. Dzięki skoncentrowaniu płytek krwi w niewielkiej ilości osocza i uwalnianiu się z nich czynników wzrostu, procesy regeneracji są wspomagane i przyspieszane.

Komórki macierzyste to najbardziej pierwotne komórki, które tworzą struktury żywego organizmu. Charakteryzują je unikatowe cechy, dzięki którym rewolucjonizują współczesną medycynę.

Komórki macierzyste pozyskiwane z tkanki tłuszczowej (AdSC), zawarte w stromalnej frakcji podporowo-naczyniowej (SVF), posiadają zdolność przekształcania się w wyspecjalizowane komórki rozmaitych typów, takich jak komórki tkanki kostnej, chrzęstnej, mięśniowej i tłuszczowej, tworząc wyspecjalizowane tkanki. Dzięki swoim właściwościom, podane w miejsce uszkodzonej tkanki, powodują jej rekonstrukcję.

Komórki macierzyste warstwy stromalnej, w porównaniu z komórkami macierzystymi pozyskiwanymi ze szpiku kostnego, są łatwiejsze do pozyskania w warunkach ambulatoryjnych i wykazują wyższą wydajność izolacji.

System ACP® SVF – to unikalne połączenie autologicznego koncentratu osocza (ACP) z autologiczną siłą rekonstrukcyjną warstwy stromalnej frakcji naczyniowej (SVF). Synergia działania PRP i AdSC to olbrzymi potencjał regeneracyjny. W licznych badaniach in vitro oraz badaniach przedklinicznych wykazano, że PRP wspomaga wzrost oraz różnicowanie komórek macierzystych pozyskiwanych z tkanki tłuszczowej.